Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 24.8.2011

Löntagarnas förtjänster steg under april-juni med 3,0 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april-juni år 2011 med 3,0 procent jämfört med april-juni året innan. Reallönerna sjönk med 0,3 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2011/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2011/2, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från april-juni 2010 till motsvarande period år 2011 med 3,1 procent inom staten, med 3,1 procent inom den privata sektorn och med 2,8 procent i kommuner.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under april-juni med 2,9 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under april-juni år 2011 med 2,9 procent jämfört med april-juni året innan. Löntagarnas orninarie förtjänster steg från april-juni 2010 till motsvarande period år 2011 med 3,1 procent inom staten, med 3,1 procent inom den privata sektorn och med 2,4 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Löntagarnas löner 3,0 procent högre under juli-september än året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var löntagarnas nominella löner 3,0 procent högre under juli-september år 2011 än under motsvarande period året innan. Enligt de preliminära uppgifterna uppgår förtjänstnivåindexet 2005=100 till 123,5 för det tredje kvartalet år 2011.

Statistikcentralen framställer de preliminära uppgifterna i förtjänstnivåindexet för tredje kvartalet på basis av lagen om pension för arbetstagare (2006/395).

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2010

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2010. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2011 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (415,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/02/ati_2011_02_2011-08-24_tie_001_sv.html