Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 15.10.2012

Löntagarnas förtjänster steg under juli–september med 3,5 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli–september år 2012 med 3,5 procent jämfört med juli–september året innan. Reallönerna steg med 0,7 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/3, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från juli–september 2011 till motsvarande period år 2012 med 3,6 procent inom staten, med 3,7 procent inom den privata sektorn och med 2,6 procent i kommuner.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under juli–september med 3,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under juli–september år 2012 med 3,2 procent jämfört med juli–september året innan. Löntagarnas ordinarie förtjänster steg från juli–september 2011 till motsvarande period år 2012 med 3,2 procent inom staten, med 2,5 procent i kommuner och med 3,4 procent inom den privata sektorn.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindexet och indexet för ordinarie förtjänst har reviderats

Det nya basåret för löntagarnas förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst är 2010, som anges i det nya indexet med 100. I publikationen för tredje kvartalet år 2012 har de senaste indexen för första gången beräknats på basis av 2010=100. Indexen för år 2012 är ännu preliminära.

Vid revideringarna ändras viktstrukturen för löntagargrupperna på så sätt att den följer lönesummavikterna för det nya basåret. Indexens viktstruktur 2010=100 följer nationalräkenskapernas lönesummor för året 2010 tillämpat på indexets indelning i löntagargrupper.

Tidpunkten för kedjningen av indexen med gamla basår är det fjärde kvartalet 2011. På så sätt följer utvecklingen av de gamla indexen från början av år 2012 utvecklingen av indexet 2010=100.


Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (508,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tie_001_sv.html