Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 28.5.2014

Löntagarnas förtjänster steg under januari-mars med 1,8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under januari-mars 2014 med 1,8 procent jämfört med januari-mars året innan. Reallönerna steg med 0,5 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2014/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2014/1, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från januari-mars 2013 till motsvarande period år 2014 med 1,9 procent inom den privata sektorn, med 2,3 procent inom staten och med 1,0 procent i kommuner.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2013 jämfört med år 2012 var enligt de preciserade uppgifterna 2,2 procent, medan de reella lönerna steg med 0,7 procent. År 2013 steg löntagarnas nominella löner med 2,4 procent inom den privata sektorn, med 2,0 procent inom staten och med 1,7 procent i kommunerna jämfört med året innan. Både kvinnornas och männens löner steg år 2013 med i genomsnitt 2,2 procent.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under januari-mars med 1,8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under januari-mars 2014 med 1,8 procent jämfört med januari-mars året innan. Ökningen var 1,9 procent inom den privata sektorn, 2,3 procent inom staten och 1,0 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbelopp.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2012

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2012. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för åren 2013 och 2014 är ännu preliminärä. Största delen av indextalen för år 2013 baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2014 baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322 (9.6.2014 => 029 551 2322), Harri Nummila 09 1734 3235 (9.6.2014 => 029 551 3235), palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (457,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/01/ati_2014_01_2014-05-28_tie_001_sv.html