Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 27.8.2014

Löntagarnas förtjänster steg under april-juni med 1,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april–juni 2014 med 1,2 procent jämfört med april-juni året innan. Reallönerna steg med 0,3 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2014/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2014/2, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från april-juni 2013 till motsvarande period år 2014 med 1,6 procent inom den privata sektorn, med 0,4 procent inom staten och med 0,4 procent i kommuner.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under april-juni med 1,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under april-juni 2014 med 1,2 procent jämfört med april-juni året innan. Ökningen var 1,6 procent inom den privata sektorn, 0,4 procent inom staten och 0,4 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbelopp.

Enligt preliminära uppgifter är löntagarnas löner 1,3 procent högre under juli-september än året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter är löntagarnas nominella löner 1,3 procent högre under juli-september år 2014 än under motsvarande period året innan. Enligt de preliminära uppgifterna uppgår förtjänstnivåindexet 2010=100 till 109,9 för det tredje kvartalet år 2014. Statistikcentralen framställer de preliminära uppgifterna i förtjänstnivåindexet för tredje kvartalet på basis av lagen om pension för arbetstagare (2006/395).

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2013

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2013. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2014 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (478,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/02/ati_2014_02_2014-08-27_tie_001_sv.html