Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 5.2.2015

Löntagarnas förtjänster steg under oktober-december med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under oktober-december 2014 med 1,3 procent jämfört med oktober-december året innan. Reallönerna steg med 0,5 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2014/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2014/4, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från oktober-december 2013 till motsvarande period år 2014 med 1,4 procent inom den privata sektorn, med 1,1 procent inom staten och med 1,1 procent i kommuner.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2014 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 1,4 procent och reallönerna steg med 0,4 procent.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under oktober-december med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under oktober-december 2014 med 1,3 procent jämfört med oktober-december året innan. Ökningen var 1,3 procent inom den privata sektorn, 1,1 procent inom staten och 1,1 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbelopp.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2013

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2013. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2014 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (440,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/04/ati_2014_04_2015-02-05_tie_001_sv.html