Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar

  2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 1,7 1,3 1,4 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0
Kvartalsförändring 0,3 0,3 0,5 0,4 . 0,1 0,2 0,3
Män Årsförändring 1,6 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,0
Kvartalsförändring 0,2 0,3 0,3 0,4 . 0,1 0,2 0,2
Kvinnor Årsförändring 1,8 1,3 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,0
Kvartalsförändring 0,3 0,4 0,6 0,4 . 0,1 0,2 0,3
Timavlönade Årsförändring 1,5 1,2 1,2 0,8 1,2 0,9 0,8 0,9
Kvartalsförändring 0,0 0,2 0,2 0,5 . 0,0 0,1 0,2
Månadsavlönade Årsförändring 1,8 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,0
Kvartalsförändring 0,3 0,4 0,5 0,4 . 0,1 0,2 0,3
Staten Årsförändring 2,6 1,0 1,8 2,3 1,9 2,0 1,7 1,3
Kvartalsförändring 0,4 0,5 0,7 0,7 . 0,1 0,2 0,4
Kommuner Årsförändring 1,0 0,3 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 0,7
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,7 0,1 . 0,1 0,1 0,4
Den privata sektorn Årsförändring 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,4 1,2 1,1
Kvartalsförändring 0,3 0,4 0,4 0,5 . 0,1 0,3 0,2
Övriga Årsförändring 2,0 0,6 1,1 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1
Kvartalsförändring 0,1 0,2 0,6 0,4 . 0,0 0,2 0,4
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 0,9 0,9 0,9 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7
Kvartalsförändring 0,3 0,1 0,4 -0,3 . 0,6 0,0 0,4
C Tillverkning Årsförändring 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,3 1,1 1,0
Kvartalsförändring 0,1 0,4 0,4 0,5 . 0,0 0,3 0,3
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,5 2,3 2,1 0,2 1,8 0,7 1,0 1,1
Kvartalsförändring -0,1 0,1 0,1 0,2 . 0,3 0,4 0,2
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 1,3 1,2 1,6 1,4 1,4 0,9 0,9 0,8
Kvartalsförändring 0,5 0,4 0,4 0,1 . 0,1 0,4 0,3
F Byggverksamhet Årsförändring 2,0 1,3 1,1 0,9 1,3 0,9 0,7 0,7
Kvartalsförändring 0,2 -0,1 0,2 0,6 . 0,2 -0,2 0,1
G Handel Årsförändring 2,7 2,6 2,1 2,5 2,5 1,9 1,6 1,1
Kvartalsförändring 0,6 0,6 0,7 0,6 . 0,0 0,2 0,2
H Transport och magasinering Årsförändring 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0
Kvartalsförändring 0,5 0,3 0,1 0,4 . 0,1 0,3 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,6 1,8 0,9 1,2 1,6 1,0 1,1 0,9
Kvartalsförändring 0,2 0,1 0,4 0,5 . 0,0 0,1 0,3
J Information och kommunikation Årsförändring 1,5 1,6 1,5 1,2 1,4 1,0 0,9 0,9
Kvartalsförändring 0,3 0,5 0,2 0,2 . 0,2 0,4 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 1,1 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
Kvartalsförändring 0,2 0,7 0,2 0,2 . 0,2 0,6 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 0,6 -0,5 -0,8 -0,3 -0,3 0,0 0,4 0,8
Kvartalsförändring -0,2 -0,2 0,0 0,2 . 0,0 0,2 0,3
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2
Kvartalsförändring 0,3 0,5 0,4 0,3 . 0,3 0,4 0,3
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 2,3 2,3 2,8 3,5 2,7 2,9 2,3 1,6
Kvartalsförändring 0,9 0,9 1,0 0,7 . 0,3 0,2 0,3
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 1,9 0,9 1,7 2,1 1,6 1,8 1,6 1,2
Kvartalsförändring 0,3 0,4 0,8 0,5 . 0,1 0,2 0,4
P Utbildning Årsförändring 1,3 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6
Kvartalsförändring -0,1 0,0 0,4 0,1 . 0,1 0,1 0,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 1,2 0,4 1,1 1,0 0,9 1,1 1,1 0,8
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,7 0,2 . 0,1 0,1 0,4
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 2,5 1,6 1,7 1,7 1,9 1,5 1,3 1,0
Kvartalsförändring 0,3 0,4 0,6 0,4 . 0,1 0,2 0,3
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,6 0,4 0,9 1,3 1,1 1,4 1,4 1,1
Kvartalsförändring 0,1 0,1 0,7 0,4 . 0,2 0,1 0,4
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/03/ati_2015_03_2015-10-15_tau_010_sv.html