Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 30.5.2017

Löntagarnas förtjänster steg under januari–mars med 0,3 procent

Korrigering: Tabellbilagan 11 har korrigerats 2.6.2017.
Korrigering: Tabellbilagor 5 och 6 har korrigerats 4.6.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under januari–mars 2017 med 0,3 procent jämfört med januari–mars året innan. Reallönerna sjönk med 0,7 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/1, årsförändringar i procent

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen

Publikationen i pdf-format (471,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/01/ati_2017_01_2017-05-30_tie_001_sv.html