Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 12.10.2017

Löntagarnas löner steg med 0,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 0,2 procent i genomsnitt under tredje kvartalet år 2017 då man jämför med motsvarande period året innan. Inom den privata sektorn steg de nominella lönerna med 0,6 procent. Inom den offentliga sektorn sjönk de nominella lönerna, med 1,0 procent inom staten och 1,1 procent inom kommunsektorn. Reallönerna sjönk i genomsnitt med 0,4 1) procent jämfört med tredje kvartalet året innan.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/3, årsförändringar i procent

1) Preliminär uppgift. Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå för september 2017 publiceras 13.10.2017. Årsförändringen i reallönerna under 3:e kvartalet baserar sig på förändringen av konsumentpriserna på årsnivå för endast juli och augusti 2017.

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/03/ati_2017_03_2017-10-12_tie_001_sv.html