Tabellbilaga 1. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och löneform

  2016/3 2016/4 2016 2017/1* 2017/2* 2017/3* 2017/4* 2017*
Arbetsgivarsektor Löneform                
Alla löntagare Totalt 100,9 101,1 100,9 100,8 101,0 101,1 101,3 101,0
Timavlönade 100,8 101,3 100,9 101,2 101,3 101,4 101,9 101,5
Månadsavlönade 100,9 101,1 100,9 100,7 100,9 101,0 101,2 101,0
Den privata sektorn Totalt 100,8 101,0 100,8 101,1 101,3 101,4 101,7 101,4
Timavlönade 100,8 101,3 100,9 101,3 101,3 101,4 101,9 101,5
Månadsavlönade 100,8 101,0 100,7 101,1 101,3 101,4 101,6 101,3
Kommunsektorn Totalt 101,0 101,0 100,9 99,7 99,8 99,9 100,0 99,8
Timavlönade 101,0 101,1 101,0 99,7 99,8 99,9 100,0 99,9
Månadsavlönade 101,0 101,0 100,9 99,7 99,8 99,9 100,0 99,8
Staten Totalt 101,5 101,5 101,4 100,2 100,4 100,5 100,7 100,4
Övriga Totalt 101,2 101,3 101,1 101,5 101,6 101,7 101,9 101,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 06.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och löneform . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/04/ati_2017_04_2018-02-06_tau_001_sv.html

Dela