Figurbilaga 2. Koldioksidutsläppen av förbrukningen av fossila bränslena och torv

Figurbilaga 2. Koldioksidutsläppen av förbrukningen av fossila bränslena och torv
*preliminär

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2019, Figurbilaga 2. Koldioksidutsläppen av förbrukningen av fossila bränslena och torv . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2019/02/ehk_2019_02_2019-09-26_kuv_002_sv.html