Tabellbilaga 4. Slutanvändning av biobaserade bränslen, exkl. torv, efter näringsgren 2011-2015, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 5 674 6 862 7 694 7 205 6 470
Skogsbruk 0 0 0 0 0
Utvinning av mineral 14 45 56 37 50
Livsmedelsindustri 275 259 246 330 407
Skogsindustri 125 445 127 646 131 469 138 760 141 926
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 719 672 575 408 349
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3 3 11 17 15
Övrig industri 391 433 472 406 355
Energiförsörjning 133 421 139 287 146 990 141 104 133 428
Vatten- och avfallshantering 178 206 121 105 93
Byggverksamhet 0 0 0 0 0
Handel 572 818 729 708 636
Landtransport 69 131 109 117 102
Sjötransport 15 42 37 41 39
Lufttransport 15 34 36 38 33
Stödtjänster till transport och postverksamhet 230 247 195 196 155
Fastighetsverksamhet 713 450 409 391 344
Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 626 2 144 1 928 2 018 1 831
Hushåller 52 961 57 200 52 398 53 064 50 043
Utlandet 2 646 1 497 1 888 1 649 1 738
Statistiska differenser 134 170 192 117 82
TOTALT 324 840 337 812 345 178 346 483 337 938

Källa: Energiräkenskaper 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2015, Tabellbilaga 4. Slutanvändning av biobaserade bränslen, exkl. torv, efter näringsgren 2011-2015, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tau_004_sv.html