Tabellbilaga 2. Användning av energiprodukter efter näringsgren 2016, TJ

  Bränslen totalt Stenkol- och torvprodukter Oljeprodukter Biobränslen exkl. torv Råolja Naturgas Kärnbränsle Elektrisk energi Värme
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 28 704 1 950 14 145 6 339 . 43 . 5 677 549
Skogsbruk 4 462 . 4 410 51 . . . 0 .
Utvinning av mineral 8 786 . 1 878 51 . . . 6 735 121
Livsmedelsindustri 17 181 552 1 721 203 . 674 . 6 138 7 893
Skogsindustri 272 609 8 621 9 147 150 563 . 16 247 . 66 763 21 266
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 848 947 39 841 197 398 9 816 540 997 17 862 . 24 829 18 201
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 91 775 50 045 6 699 15 . 2 443 . 25 341 7 229
Övrig industri 30 185 3 010 6 869 352 . 1 562 . 12 256 6 134
Energiförsörjning 624 521 132 172 14 704 138 111 . 44 528 250 592 19 700 24 711
Vatten- och avfallshantering 4 406 2 2 260 182 . 33 . 1 763 164
Byggverksamhet 33 384 . 31 523 363 . . . 1 497 .
Handel 22 035 18 2 192 739 . 219 . 11 748 7 117
Landtransport 62 230 3 54 498 2 424 . 161 . 4 439 703
Sjötransport 34 748 1 33 431 77 . 76 . 757 403
Lufttransport 43 305 0 42 208 158 . 11 . 628 297
Stödtjänster till transport och postverksamhet 5 500 5 690 187 . 60 . 3 253 1 302
Fastighetsverksamhet 18 108 10 1 294 403 . 124 . 6 635 9 640
Annan serviceverksamhet och förvaltning 82 666 56 22 087 2 819 . 671 . 35 858 21 173
Hushåller 300 785 189 89 917 57 866 . 1 122 . 81 080 70 608
Förändringar i lager 53 433 44 876 11 121 . 2 563 . 0 . .
Utlandet 411 384 2 933 395 737 1 327 . 13 . 11 372 .
Statistiska differenser 6 646 1 854 9 711 176 5 233 646 0 613 1 121
TOTALT 2 898 942 196 392 931 407 372 232 538 328 86 502 250 592 327 091 196 394

Källa: Energiräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2016, Tabellbilaga 2. Användning av energiprodukter efter näringsgren 2016, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tau_002_sv.html