Tabellbilaga 6. Användning av övriga energiprodukter efter näringsgren 2011-2016, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 2 071 2 220 1 983 1 856 1 694 1 993
Livsmedelsindustri 2 261 2 221 1 874 1 797 1 222 1 226
Skogsindustri 29 740 27 804 27 746 27 189 25 767 24 868
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 65 089 64 637 64 673 62 941 60 405 57 703
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 47 109 42 816 43 824 45 360 46 964 52 488
Övrig industri 6 567 4 864 4 601 4 561 4 349 4 572
Energiförsörjning 518 628 465 428 488 246 454 764 415 453 427 293
Vatten- och avfallshantering 84 75 52 39 36 35
Handel 271 300 315 262 245 238
Landtransport 357 366 291 294 173 165
Sjötransport 7 15 16 15 15 77
Lufttransport 7 12 15 14 12 12
Stödtjänster till transport och postverksamhet 109 90 84 73 59 66
Fastighetsverksamhet 338 165 177 145 132 134
Annan serviceverksamhet och förvaltning 771 787 832 748 709 727
Hushåller 1 505 1 606 1 406 1 360 1 251 1 311
Förändringar i lager 11 968 39 417 3 514 30 321 30 646 44 876
Utlandet 1 653 2 190 2 268 2 223 3 818 2 947
Statistiska differenser 15 616 1 379 861 4 461 6 153 2 500
TOTALT 704 158 574 809 635 757 629 508 537 818 533 487

Källa: Energiräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2016, Tabellbilaga 6. Användning av övriga energiprodukter efter näringsgren 2011-2016, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tau_006_sv.html