Julkaistu: 15.6.2006

Erityisoppilaita yhä lisää

Syksyllä 2005 erityisopetukseen oli otettu tai siirretty lähes 43 000 oppilasta, 7 prosenttia kaikista peruskoulun oppilaista. Vaikka peruskoululaisten määrä väheni prosentilla, erityisopetukseen siirrettyjen määrä kasvoi edellisvuodesta runsaalla 7 prosentilla. Eniten lisääntyi niiden oppilaiden määrä, joilla erityisopetuksen perusteena oli tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus. Lähes 130 000 peruskoulun oppilasta eli 22 prosenttia oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2004-2005 lievien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien vuoksi. Lisäystä edelliseen lukuvuoteen oli 3 prosenttia. Eniten kasvoi matematiikan oppimisvaikeuksien takia osa-aikaista erityisopetusta saavien määrä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä oppilaista 24 prosenttia oli integroitu kokonaan ja 21 prosenttia osittain yleisopetuksen ryhmiin, 33 prosenttia sai opetuksen peruskoulujen erityisryhmissä ja 22 prosenttia erityiskouluissa syksyllä 2005. Erityisopetus järjestettiin yleisopetuksen yhteydessä useammin kuin edellisvuonna. Erityisoppilaista 38 prosenttia noudatti yleisopetuksen oppimääriä, 29 prosentilla joidenkin oppiaineiden oppimääriä oli supistettu ja 33 prosentilla kaikkien oppiaineiden oppimäärät olivat yleisopetusta suppeampia.

Syksyllä 2004 ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 12 500 eli yli 5 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Heistä joka toinen opiskeli tekniikan ja liikenteen alalla ja joka viides matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Joka viidennellä erityisopiskelijalla erityisopetuksen perusteena oli lievä kehitysviivästymä. Ammatillisen erityisopetuksen tiedot vuodelta 2005 valmistuvat joulukuussa 2006.

Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2005, % 1)

1) Osa-aikaisesta erityisopetuksesta on saatavissa vertailukelpoista tietoa vuodesta 2001 lähtien. Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien määrää ei voi laskea yhteen, koska tiedot ovat osittain päällekkäisiä.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2005/erop_2005_2006-06-15_tie_001.html