Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat erityisopetuksen järjestämispaikan mukaan 2008

Erityisopetuksen järjestämispaikka Vuosiluokka Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä %
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 326 8 446 4 336 39 13 147 978 8,0
Opetus osin yleisopetuksen ryhmässä 71 4 746 6 609 16 11 442 485 4,4
Erityisryhmä, muu kuin erityiskoulu 624 9 206 5 368 90 15 288 74 0,5
Erityisryhmä, erityiskoulu 385 3 972 2 810 213 7 380 -365 -4,7
Yhteensä 1 406 26 370 19 123 358 47 257 1 172 2,5
Peruskoulun oppilasmäärä 13 128 351 095 195 543 1 295 561 061 -9 628 -1,7

Päivitetty 10.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2008, Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat erityisopetuksen järjestämispaikan mukaan 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2008/erop_2008_2009-06-10_tau_003.html