Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2007-2008 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan1)

Osa-aikaisen erityisopetuksen
ensisijainen syy
Vuosiluokka Yhteensä Muutos edellisestä lukuvuodesta Poikia  Tyttöjä 
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä      %
Puhehäiriö  1 585 15 449 187 - 17 221 -1 524 -8,1 10 769 6 452
Luku- ja kirjoitushäiriö 534 49 076 3 559 25 53 194 -1 501 -2,7 34 792 18 402
Matematiikan oppimisen vaikeudet 54 18 039 10 337 46 28 476 942 3,4 12 985 15 491
Vieraan kielen oppimisen vaikeudet 12 2 356 9 260 5 11 633 -334 -2,8 6 920 4 713
Sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö 79 2 937 3 238 11 6 265 -161 -2,5 4 831 1 434
Muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy 437 4 967 4 081 14 9 499 225 2,4 6 286 3 213
Yhteensä 2 701 92 824 30 662 101 126 288 -2 353 -1,8 76 583 49 705
Peruskoulun oppilasmäärään verrattuna,% 20,9 26,0 15,4 7,8 22,1 . . 26,2 17,9
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2007 12 925 357 403 199 067 1 294 570 689 -8 229 -1,4 292 238 278 451
1) Osa-aikaisen erityisopetuksen tiedot on kerätty lukuvuonna 2007-2008 osa-aikaista erityisopetusta saaneista. Kukin oppilas esiintyy taulukossa vain yhteen kertaan osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiksi lasketaan myös ne erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat, jotka saivat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjärjestelyjensä lisäksi.

Päivitetty 10.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2008, Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2007-2008 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2008/erop_2008_2009-06-10_tau_007.html