Julkaistu: 10.6.2009

Erityisopetukseen siirrettyjä enemmän, osa-aikaista erityisopetusta saaneita vähemmän

Runsas kahdeksan prosenttia peruskoululaisista eli 47 300 oppilasta oli siirretty erityisopetukseen syksyllä 2008. Vaikka peruskoululaisten määrä väheni, erityisopetukseen siirrettyjen määrä kasvoi edellisvuodesta 1 200:lla. Kasvu on jatkunut yli kymmenen vuoden ajan. Osa-aikaista erityisopetusta sai 22 prosenttia oppilaista eli 126 300 peruskoululaista lukuvuonna 2007-2008. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistuneiden oppilaiden määrä väheni edellislukuvuodesta 2 400:lla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus oli suurin Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakunnissa ja pienin Ahvenanmaalla. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden osuus oli suurin Etelä-Savon maakunnassa ja pienin niin ikään Ahvenanmaalla. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden määrä väheni edellislukuvuodesta suhteellisesti eniten Lapin maakunnassa.

Erityisopetukseen siirretyistä oppilaista hieman yli puolet oli integroitu kokonaan tai osittain yleisopetuksen ryhmiin ja hieman vajaa puolet sai opetusta peruskoulujen erityisryhmissä ja erityiskouluissa syksyllä 2008. Erityisopetuksen järjestämisessä on selviä alueellisia eroja.

Syksyllä 2007ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 15 500 eli 6 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Heistä noin puolet opiskeli tekniikan ja liikenteen alalla. Nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa erityisopiskelijoita oli lähes 12 prosenttia. Ammatillisen erityisopetuksen tiedot vuodelta 2008 valmistuvat joulukuussa 2009.

Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2008, % 1)

1) Osa-aikaisesta erityisopetuksesta on saatavissa vertailukelpoista tietoa vuosilta 2001-2007 (esimerkiksi vuosi 2007 viittaa lukuvuoteen 2007-2008). Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien määrää ei voi laskea yhteen, koska osa erityisopetukseen siirretyistä saa myös osa-aikaista erityisopetusta.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375 koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2008/erop_2008_2009-06-10_tie_001.html