Jämförelse mellan den statliga sektorns nettoutlåning och budgetekonomins nettofinansieringsbehov, miljarder euro

  2003 2004 2005* 2006*
A Nettofinansieringsbehovet för statens budgetekonomi enligt budgetutfallet -1,8 2,1 1,5 1,5
1 Finansiella transaktioner som ingår i budgeten -0,3 -2,4 -1,8 -1,8
Kreditgivning 0,1 0,1 0,1 0,1
Mottagna återbetalningar av lån -0,2 -0,3 -0,3 -0,2
Anskaffning av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningar av aktier och andelar -0,2 -2,2 -1,5 -1,6
Övriga finansiella transaktioner 0,0 0,0 -0,1 0,0
2 Skillnaden mellan betalade och upplupna räntor 2,1 0,0 0,1 0,1
3. Övriga resultatregleringar -0,1 0,1 0,6 0,1
4 Över-/underskott i fonder utanför budgeten 0,8 0,8 0,4 1,6
5 Övriga justeringsposter 0,2 0,2 0,2 0,0
B Justeringsposter tot. = 1+2+3+4+5 2,8 -1,2 -0,6 0,0
EMU-underskott/överskott = A+B 1,0 0,9 0,9 1,5
SWAP-korrigering av ränteutgifter -0,2 -0,3 -0,3 -0,2
Nettoutlåning enligt nationalräkenskaperna = EMU-underskott/överskott + SWAP-korrigering 0,8 0,6 0,6 1,4

* Preliminär uppgift

 

Tabellen innehåller en jämförelse mellan budgetunderskottet och statssektorns nettoutlåning enligt nationalräkenskaperna. Jämförelsen gäller de fyra föregående åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 2A i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.

 


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006, Jämförelse mellan den statliga sektorns nettoutlåning och budgetekonomins nettofinansieringsbehov, miljarder euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_004_sv.html