Faktorer som påverkar utvecklingen av EMU-skulden, miljarder euro

  2003 2004 2005* 2006*
A Den offentliga sektorns rapporterade nettoutlåning med motsatt förtecken -3,7 -3,5 -4,3 -6,4
B Den offentliga sektorns nettoanskaffning av finansiella tillgångar, konsoliderade(plustecken = ökning) 8,8 6,8 2,2 6,5
B.1 Inlåning 4,0 1,3 -0,4 1,3
B.2 Placeringar i andra värdepapper än aktier 1,1 4,9 1,9 0,8
B.2 Kreditgivning -0,4 -0,7 0,1 0,6
B.4 Aktieplaceringar 4,2 1,2 1,3 4,2
B.5 Övriga finansiella tillgångar -0,1 0,1 -0,6 -0,3
C Nettoskuldsättning utanför EMU-skulden, konsoliderad -0,2 -0,8 -0,8 0,2
D Valutakurseffekt -0,3 -0,2 -0,0 -0,0
E Övriga (redovisning av räntor enligt periodiseringsprincipen, emissions- och kapitalvinster/-förluster på skuld, statistisk avvikelse) 0,6 0,2 0,7 0,2
Förändring av EMU-skulden = A+B+C+D+E
(plusförtecken anger ökning av skulden)
5,3 2,5 -2,2 0,5

* Preliminär uppgift

Tabellen innehåller uppgifter om faktorer som påverkar utvecklingen av EMU-skulden under de fyra föregående åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 3A i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2006, Faktorer som påverkar utvecklingen av EMU-skulden, miljarder euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2006/jali_2006_2007-09-28_tau_007_sv.html