Faktorer som påverkar utvecklingen av EMU-skulden, miljarder euro 1)

  2004 2005 2006* 2007*
A Den offentliga sektorns rapporterade nettoutlåning med motsatt förtecken -3,6 -4,5 -6,9 -9,6
B Den offentliga sektorns nettoanskaffning av finansiella tillgångar, konsoliderade (plustecken = ökning) 7,3 2,4 7,3 9,2
B.1 Inlåning 1,3 -0,4 1,2 0,6
B.2 Placeringar i andra värdepapper än aktier 4,9 1,9 0,8 -0,4
B.2 Kreditgivning -0,7 0,1 0,5 0,0
B.4 Aktieplaceringar 1,7 1,4 4,7 7,9
B.5 Övriga finansiella tillgångar 0,1 -0,6 0,1 1,0
C Nettoskuldsättning utanför EMU-skulden, konsoliderad -0,8 -0,8 0,4 -1,0
D Valutakurseffekt -0,2 0,0 0,0 0,0
E Övriga (redovisning av räntor enligt periodiseringsprincipen, emissions- och kapitalvinster/-förluster på skuld, statistisk avvikelse) -0,1 0,8 -0,3 -1,0
Förändring av EMU-skulden = A+B+C+D+E (plusförtecken anger ökning av skulden) 2,5 -2,2 0,5 -2,4
1) * Preliminär uppgift

Tabellen innehåller uppgifter om faktorer som påverkar utvecklingen av EMU-skulden under de fyra föregående åren. Uppgifterna baserar sig på tabell 3A i EDP-rapporten. Innehållet i tabellen beskrivs närmare i avsnittet Metodbeskrivningar.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.09.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2007, Faktorer som påverkar utvecklingen av EMU-skulden, miljarder euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_007_sv.html