Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen EDP-alijäämän ja -velan tarkentuminen

Julkisyhteisöjen alijäämä/velka suhteessa BKT:een, % Alijäämä 1) Velka
Vuosi 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Syyskuun 2018 julkistus -3,2 -2,8 -1,7 -0,7 60,2 63,6 63,0 61,3
Huhtikuun 2019 julkistus -3,2 -2,8 -1,7 -0,8 60,2 63,4 63,0 61,3
Tarkentuminen, %-yksikköä 0,00 0,00 0,01 -0,12 0,00 -0,11 0,01 -0,01
— josta: alijäämän/velan tarkentuminen 0,00 0,00 0,01 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
— josta: BKT:n tarkentuminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,01 -0,01
1) Negatiivinen arvo kuvaa alijäämää, positiivinen arvo ylijäämää.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lotta Sjöblom 029 551 3342, Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2018, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen EDP-alijäämän ja -velan tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2018/jali_2018_2019-04-18_tau_003_fi.html