Publicerad: 31.1.2008

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 1997-2006

Den offentliga sektorns utgifter indelas inom nationalräkenskaperna i grupper enligt den internationella ändamålsindelningen COFOG (Classification of the Functions of Government). Indelningen innehåller 10 huvudgrupper.

Av huvudgrupperna utgör socialt skydd den största utgiftsposten. Andelen socialskyddsutgifter av den offentliga sektorns totala utgifter har sedan år 1997 sjunkit med 1,1 procentenheter och uppgick år 2006 till 41,8 procent. De näst största utgiftsposterna är hälso- och sjukvård, allmän offentlig förvaltning och utbildning. Hälso- och sjukvårdsutgifternas andel har ökat med 2,8 procentenheter under den aktuella perioden. År 2006 utgjorde de 13,9 procent av den offentliga sektorns totala utgifter. Utbildningsutgifternas andel har ökat med 0,6 procentenheter och uppgick år 2006 till 12 procent av de totala utgifterna. Utgifter som riktats till främjande av näringslivet krympte med 0,4 procentenheter och utgjorde år 2006 9,3 procent av de totala utgifterna. Medeltalet för försvarsutgifterna har under perioden varit rätt så stabil, dvs. omkring 3,2 procent, medan andelen samhällsskydd och rättskipning har haft en ökning på 0,5 procentenheter. Andelen utgifter som gäller fritidsverksamhet, kultur och religion har också varit stabil och var år 2006 2,3 procent av de totala utgifterna. Miljöskyddets andel har också ökat något, medan andelen bostadsförsörjning och samhällsutveckling har visat en nedåtgående trend från 1,2 procent till 0,6 procent av de totala utgifterna. I Finland beror den relativt lilla andelen miljöskyddsutgifter inom den offentliga sektorn också på att kommunernas enheter för hantering av avloppsvatten och avfall klassificeras i nationalräkenskaperna till företagssektorn.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 1997-2006*, procent av totala utgifter

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Allmän offentlig förvaltning 14,8 14,4 14,2 14,3 14,4 13,4 13,4 13,3 13,4 13,3
Försvar 3,5 3,4 3,2 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3 3,1
Samhällsskydd och rättsskipning 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0
Näringslivsfrågor 9,7 10,0 10,6 9,7 9,5 9,9 9,3 9,3 9,2 9,3
Miljöskydd 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 1,2 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6
Hälso- och sjukvård 11,1 11,2 11,3 11,9 12,2 12,6 12,9 13,2 13,6 13,9
Fritidsverksamhet, kultur och religion 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3
Utbildning 11,4 11,7 11,6 12,1 12,4 12,2 12,3 12,1 12,0 12,0
Socialt skydd 42,9 42,6 42,6 42,0 41,7 42,5 42,6 42,3 42,0 41,8
Totala utgifter sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: Nationalräkenskaper 1997-2006*. Statistikcentralen

*preliminär uppgift

Förfrågningar: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Eurostats publikation Trends in government expenditure by function, 2000-2004

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2006/jmete_2006_2008-01-31_tie_001_sv.html