Publicerad: 4.2.2009

De offentliga utgifternas andel av BNP minskade år 2006 och 2007

År 2006 och 2007 var den nominella ökningen av bruttonationalprodukten (BNP) klart snabbare än ökningen av de offentliga utgifterna. Den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter av BNP uppgick till 47,3 procent år 2007, medan andelen av BNP år 2005 var 50,3 procent. Sammanlagt uppgick den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter till 85 miljarder euro år 2007. Under perioden 1990–2007 ökade de offentliga utgifterna nominellt med i genomsnitt något under fyra procent på årsnivå.

År 2007 var den största huvudgruppen för offentliga utgifter socialt skydd, vars utgiftsandel var 19,9 procent av BNP.

Som störst var andelen socialskyddsutgifter år 1994, då den offentliga sektorns resurser för socialskyddsutgifter var 28,3 procent av BNP. Efter depressionen i början av 1990-talet har socialskyddets utgiftsandel minskat i jämn takt.

För hälso- och sjukvård och allmän offentlig förvaltning använde den offentliga sektorn år 2007 6,6 och 6,2 procent av BNP. Utbildningens utgifter var 5,8 procent av BNP. För utgifter förknippade med näringsliv användes sammanlagt 4,4 procent av BNP. Huvudgruppen näringsliv inkluderar utgifter inom samfärdsel, stöd riktade till olika näringar samt utgifter för främjande av tillämpad forskning och utveckling. Utgiftsandelarna gällande försvar och samhällsskydd och rättsskipning var 1,4 resp. 1,2 procent av BNP. Försvarsutgifternas andel av BNP har efter slutet av 1990-talet varierat främst på grund av tidpunkten för anskaffning av försvarsutrustning.

Utgifter förknippade med fritidsverksamhet och kultur utgjorde sammanlagt 1,1 procent av BNP. Utgiftsandelarna gällande miljöskydd och samhällsutveckling samt bostadsförsörjning var 0,4 resp. 0,3 procent av BNP. De här uppgifterna utgör en relativ liten andel, vilket beror på att de kommunala affärsverken och aktiebolagen inom vatten- och avloppsförsörjning samt avfallshantering har inom nationalräkenskaperna till största del klassificerats till företagssektorn, varvid utgifterna förknippade med dessa tjänster inte syns i den offentliga sektorns utgifter.

Statistikcentralen publicerar för första gången mer detaljerade uppgifter om den offentliga sektorns utgifter efter ändamål.

Det nya och mera omfattande uppgiftsinnehållet presenteras utförligare i pdf-publikationen. Mer detaljerade uppgifter publiceras i databastabellerna.

Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, Den offentliga sektorn 2006 - 2007

  Miljon euro Kvoten till BNP, %
   
Ändamål År    
G0 Alla ändamåler 2006 81 343 48,7
2007 84 979 47,3
G01 Allmän offentlig förvaltning 2006 10 894 6,5
2007 11 102 6,2
G02 Försvar 2006 2 413 1,4
2007 2 507 1,4
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2006 2 166 1,3
2007 2 243 1,2
G04 Näringslivfrågor 2006 7 682 4,6
2007 7 899 4,4
G05 Miljöskydd 2006 547 0,3
2007 602 0,3
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 2006 489 0,3
2007 629 0,4
G07 Hälso- och sjukvård 2006 11 362 6,8
2007 11 904 6,6
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2006 1 844 1,1
2007 1 985 1,1
G09 Utbildning 2006 9 954 6,0
2007 10 350 5,8
G10 Social trygghet 2006 33 992 20,4
2007 35 758 19,9

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2007/jmete_2007_2009-02-04_tie_001_sv.html