Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2009

2009
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor