Publicerad: 28.1.2011

De totala utgifterna inom den offentliga sektorn ökade med 5,7 procent år 2009

År 2009 var den offentliga sektorns totala utgifter 56,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP). Senast har förhållandet varit lika högt år 1997. År 2008 var förhållandet 49,3 procent. Förhållandet ökade både på grund av en betydande minskning på över sju procent av den nominella BNP och en fortsatt ökning av den offentliga sektorns totala utgifter. De totala utgifterna inom den offentliga sektorn ökade med 5,7 procent år 2009.

Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn, 2008–2009

Ändamål År Miljon euro Kvoten till BNP, %
G0 Alla ändamåler 2008 91 121 49,3
2009 96 300 56,3
G01 Allmän offentlig förvaltning 2008 12 191 6,6
2009 12 694 7,4
G02 Försvar 2008 2 770 1,5
2009 2 851 1,7
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2008 2 451 1,3
2009 2 571 1,5
G04 Näringslivfrågor 2008 8 672 4,7
2009 8 653 5,1
G05 Miljöskydd 2008 586 0,3
2009 608 0,4
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 2008 778 0,4
2009 890 0,5
G07 Hälso- och sjukvård 2008 13 005 7,0
2009 13 668 8,0
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2008 2079 1,1
2009 2090 1,2
G09 Utbildning 2008 10 935 5,9
2009 11 357 6,6
G10 Social trygghet 2008 37 654 20,4
2009 40 918 23,9

År 2009 var den största huvudgruppen för offentliga utgifter socialskyddet. Utgifterna var nästan 24 procent i förhållande till BNP. Av de sociala utgifterna var 32,5 miljarder euro sociala förmåner. I sociala förmåner betalades år 2009 ut nästan tio procent mer än året innan. Efter socialskyddet användes näst mest utgifter för hälsovård, dvs. 8 procent i förhållande till BNP.

Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter ökade med 3,9 procent år 2009, dvs. betydligt långsammare än de totala utgifterna. Konsumtionsutgifterna beskriver de löpande utgifter som åsamkas den offentliga sektorn av produktionen av tjänster.

Med den offentliga sektorns totala utgifter avses här den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter. Kapitalutgifterna, kapitaltransfereringarna och löpande transfereringar mellan offentliga sammanslutningar har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. Eftersom de totala utgifterna till sin natur är bruttoutgifter, omfattar de t.ex. när det gäller lokalförvaltningen de anskaffningar som gjorts från kommunernas egna affärsverk. Dessa anskaffningar syns på motsvarande sätt också i de totala inkomsterna.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2009/jmete_2009_2011-01-28_tie_001_sv.html