Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2014, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 119 241 58 615 48 936 41 965
G01 Allmän offentlig förvaltning 17 059 13 275 7 484 65
G02 Försvar 2 889 2 889 - -
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 729 2 170 564 -
G04 Näringslivfrågor 9 946 6 915 3 441 -
G05 Miljöskydd 529 397 146 -
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 814 375 456 -
G07 Hälso- och sjukvård 17 064 6 536 14 324 2 476
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2 970 1 534 1 681 -
G09 Utbildning 13 063 7 263 8 639 975
G10 Social trygghet 52 178 17 261 12 201 38 449
1) Offentliga sektorns totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2014, Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2014, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_tau_001_sv.html