Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2014, miljon euro

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 50 781 13 786 33 414 3 581
G01 Allmän offentlig förvaltning 5 673 2 756 2 897 20
G02 Försvar 2 808 2 808 - -
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 268 1 795 473 -
G04 Näringslivfrågor 4 587 3 250 1 337 -
G05 Miljöskydd 310 248 62 -
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 254 70 184 -
G07 Hälso- och sjukvård 13 055 159 10 717 2 179
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 1 888 548 1 340 -
G09 Utbildning 9 608 1 746 7 809 53
G10 Social trygghet 10 330 406 8 595 1 329

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2014, Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2014, miljon euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_tau_002_sv.html