Publicerad: 29.1.2016

Socialskyddsutgifterna ökade fortfarande mest år 2014

Största delen av den offentliga sektorns utgifter hänförde sig år 2014 till socialskyddet. Socialskyddsutgifterna ökade också mest jämfört med år 2013. Ökningen av utgifterna för socialskyddet berodde i synnerhet på att utgifterna med anknytning till ålderdom och arbetslöshet ökade. Ökningen av de totala utgifterna inom den offentliga sektorn avtog dock jämfört med tidigare år och var 2,0 procent.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2014, ändamålets andel av utgifterna

  Totalutgifter, % Netutgifter, % 1) Konsumtionutgifter, %
G01 Allmän offentlig förvaltning 14,3 11,4 11,2
G02 Försvar 2,4 2,6 5,5
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2,3 2,2 4,5
G04 Näringslivfrågor 8,3 7,9 9,0
G05 Miljöskydd 0,4 0,4 0,6
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,7 0,4 0,5
G07 Hälso- och sjukvård 14,3 13,1 25,7
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2,5 2,6 3,7
G09 Utbildning 11,0 11,6 18,9
G10 Social trygghet 43,8 47,8 20,3
G0 Ändamål, totalt 100 100 100
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_tie_001_sv.html