Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2015, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
Insatsförbrukning 22 677 6 169 15 346 1 162
Utbetalda löner och kollektiva avgifter 29 054 6 761 21 721 572
Subventioner 2 832 2 430 402
Kapitalutgifter 2 454 2 291 153 63
Sociala förmåner 47 469 4 652 4 546 38 271
Andra löpande transfereringar 5 766 31 360 1 316 3 781
Bruttoinvestering och nettoanskaffning av mark och andra icke producerade tillgångar 8 017 3 703 4 466 -152
Kapitaltransfereringar 1 002 1 075 140 10
Övriga utgifter 107 73 11 23
Totalutgifter 119 378 58 514 48 101 43 730
1) Offentliga sektorns (S13) kapitalutgifter, löpande transfereringar, kapitaltransfereringar och totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2015, Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2015, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_tau_003_sv.html