Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2016, miljon euro

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 51 705 14 117 33 979 3 609
G01 Allmän offentlig förvaltning 6 589 2 780 3 762 47
G02 Försvar 2 783 2 783
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 211 1 752 459
G04 Näringslivfrågor 4 304 3 006 1 298
G05 Miljöskydd 307 221 86
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 175 66 109
G07 Hälso- och sjukvård 12 646 140 10 324 2 182
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 1 854 528 1 326
G09 Utbildning 9 485 1 802 7 631 52
G10 Social trygghet 11 351 1 039 8 984 1 328

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2016, Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2016, miljon euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tau_002_sv.html