Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2017, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 121 304 59 577 48 981 44 952
G01 Allmän offentlig förvaltning 17 682 13 132 8 754 87
G02 Försvar 2 810 2 810 .. ..
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 550 2 077 506 ..
G04 Näringslivfrågor 9 602 6 646 3 260 ..
G05 Miljöskydd 453 323 146 ..
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 732 318 423 ..
G07 Hälso- och sjukvård 15 835 6 313 13 155 2 416
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 3 275 1 538 1 986 ..
G09 Utbildning 12 716 7 042 8 385 865
G10 Social trygghet 55 649 19 378 12 366 41 584
1) Offentliga sektorns totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2017, Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2017, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tau_001_sv.html