Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2017, miljon euro

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 51 479 13 476 34 379 3 624
G01 Allmän offentlig förvaltning 6 520 2 728 3 744 48
G02 Försvar 2 705 2 705 .. ..
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 213 1 743 470 ..
G04 Näringslivfrågor 4 356 3 041 1 315 ..
G05 Miljöskydd 301 222 79 ..
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 200 68 132 ..
G07 Hälso- och sjukvård 12 894 158 10 588 2 148
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 1 966 554 1 412 ..
G09 Utbildning 9 190 1 644 7 497 49
G10 Social trygghet 11 134 613 9 142 1 379

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2017, Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2017, miljon euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tau_002_sv.html