Publicerad: 31.1.2019

Ökningen av utgifterna för socialskyddet avtog år 2017

Socialskyddets andel av den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter var 45,9 procent år 2017. Relationstalet var nästan på samma nivå som året innan, dvs. ökningen var 0,2 procentenheter jämfört med år 2016.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål år 2017

  Totalutgifter, % Nettoutgifter, % 1) Konsumtionsutgifter, %
G01 Allmän offentlig förvaltning 14,6 10,8 12,7
G02 Försvar 2,3 2,5 5,3
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2,1 2,1 4,3
G04 Näringslivfrågor 7,9 7,4 8,5
G05 Miljöskydd 0,4 0,3 0,6
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,6 0,2 0,4
G07 Hälso- och sjukvård 13,1 12,9 25,0
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2,7 2,7 3,8
G09 Utbildning 10,5 10,9 17,9
G10 Social trygghet 45,9 50,2 21,6
G0 Ändamål, totalt 100,0 100,0 100,0
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tie_001_sv.html