Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q4/2017 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 107,8 0,2 -1,5
1 Totalt, exkl. affärsverken 107,8 0,3 -1,5
11 Allmän förvaltning 109,3 0,3 -1,3
12 Social- och hälsovård 109,2 0,3 -1,6
121 Socialvård 108,3 0,2 -1,8
122 Hälsovård 109,6 0,3 -1,5
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 106,3 0,2 -2,0
131 Undervisningsverksamhet 105,7 0,2 -2,1
132 Kulturverksamhet 110,0 0,3 -1,3
14 Övriga tjänster 106,7 0,3 -1,0
15 Affärsverksamhet 104,7 0,1 -0,7
2 Affärsverken 108,6 0,4 -0,6

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q4/2017 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/04/jmhi_2017_04_2018-02-13_tau_002_sv.html