Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2004, 3:e kvartalet

Inga dokument

Dela