Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden