Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2008, 3:e kvartalet

2008
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer