Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer