Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2019, 2:a kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2019, 1:a kvartalet

2019
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik