Tabellbilaga 3. Dolda flöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2014

1000 ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Växter och vilda djur 302 237 330 271 223 229 274 277 258
2. Trä 10 648 11 372 13 529 7 376 9 941 9 657 9 131 10 305 10 304
3. Mineraler 96 497 84 263 104 299 94 885 128 797 127 664 119 195 127 971 131 772
4. Jordmaterial 32 486 32 528 37 379 37 108 37 373 33 349 34 368 36 280 33 043
5. Förädlade importprodukter 154 281 160 299 157 524 121 937 137 258 144 129 139 759 132 352 133 960
Totalt 294 214 288 698 313 061 261 577 313 592 315 027 302 726 307 186 309 338

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen 029 551 3457, Leo Kolttola 029 551 3234, Jukka Muukkonen 029 551 3224, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2014, Tabellbilaga 3. Dolda flöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2014/kanma_2014_2015-11-19_tau_003_sv.html