Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2018, januari

Konsumentbarometern 2017, december

2017
december
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Dela