Liitetaulukko 2. Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005 - 2011

  Valmistumisvuosi
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  %   %   %   %   %   %   %
Ylioppilaat 32 801 100,0 32 681 100,0 33 011 100,0 32 936 100,0 33 420 100,0 33 091 100,0 34 337 100,0
Jatkoi opiskelua toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 1 374 4,2 1 365 4,2 1 476 4,5 1 396 4,2 1 412 4,2 1 398 4,2 1 490 4,3
Jatkoi opiskelua ammattikorkeakoulu- koulutuksessa 5 300 16,2 5 676 17,4 5 842 17,7 6 087 18,5 6 366 19,0 5 766 17,4 6 262 18,2
Jatkoi opiskelua yliopistokoulutuksessa 5 850 17,8 5 923 18,1 6 025 18,3 6 287 19,1 6 725 20,1 6 774 20,5 6 702 19,5
Ei jatkanut tutkintotavoitteista opiskelua 20 277 61,8 19 717 60,3 19 668 59,6 19 166 58,2 18 917 56,6 19 153 57,9 19 883 57,9

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2011, Liitetaulukko 2. Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005 - 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khak/2011/khak_2011_2012-12-13_tau_002_fi.html