Liitetaulukko 4. Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman korkeimman tutkinnon mukaan 2013

Koulutussektori Yhteensä Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus
    Ylioppilas-
tutkinto
Ylioppilastutkinto ja/tai ammatillinen tutkinto Ammattikorkea-
koulututkinto
Yliopisto-
tutkinto
Peruskoulu tai tutkinto tuntematon
Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä %
Lukiokoulutus 35 353 100,0 - - 1 025 2,9 53 0,1 - - 34 275 97,0
Toisen asteen
ammatillinen koulutus
110 801 100,0 10 939 9,9 39 038 35,2 4 342 3,9 3 293 3,0 53 189 48,0
josta opetussuunnitelma-
perusteinen ammatillinen peruskoulutus
48 599 100,0 5 191 10,7 5 312 10,9 276 0,6 199 0,4 37 621 77,4
josta näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 28 943 100,0 2 822 9,8 15 103 52,2 1 011 3,5 805 2,8 9 202 31,8
josta ammattitutkinto 24 978 100,0 2 402 9,6 13 828 55,4 1 772 7,1 1 205 4,8 5 771 23,1
josta erikoisammattitutkinto 8 281 100,0 524 6,3 4 795 57,9 1 283 15,5 1 084 13,1 595 7,2
Ammattikorkeakoulututkinto 33 465 100,0 15 548 46,5 13 281 39,7 1 868 5,6 920 2,7 1 848 5,5
josta nuorten koulutus 26 891 100,0 14 790 55,0 8 852 32,9 1 043 3,9 584 2,2 1 622 6,0
josta aikuisten koulutus 6 574 100,0 758 11,5 4 429 67,4 825 12,5 336 5,1 226 3,4
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 208 100,0 30 0,9 21 0,7 2 945 91,8 140 4,4 72 2,2
Alempi korkeakoulututkinto 17 187 100,0 13 691 79,7 1 340 7,8 901 5,2 1 104 6,4 151 0,9
Ylempi korkeakoulututkinto 5 975 100,0 879 14,7 85 1,4 1 770 29,6 2 008 33,6 1 233 20,6
Yhteensä 205 989 100,0 41 087 19,9 54 790 26,6 11 879 5,8 7 465 3,6 90 768 44,1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2013, Liitetaulukko 4. Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman korkeimman tutkinnon mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khak/2013/khak_2013_2015-02-12_tau_004_fi.html