Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, maj

Konsumentprisindex 2006, september

2006
september
Offentliggöranden