Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä

Vuokraa tarkistettaessa on huomioitava, että tarkistus tulisi tehdä sopimuksen tekohetken ja tarkasteluhetken välillä, jotta koko ajanjakso tulee otettua huomioon.

a) Vuokrasopimus solmittu euromääräisenä

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.4.2005, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1585, on helmikuulta 2005. Vuokraksi on sovittu 600 euroa. Vuokraa tarkistetaan vuosittain.

Vuokran tarkistus vuonna 2006
Helmikuun 2006 elinkustannusindeksin pisteluku on 1607. Tarkistettu vuokra on siten:

1607 / 1585 * 600 euroa = 608,33 euroa

Vuokran tarkistus vuonna 2008
Helmikuun 2008 indeksipisteluku on 1703. Uudeksi euromääräiseksi vuokraksi saadaan:

1703 / 1585 * 600 euroa = 644,67 euroa

 

b) Vuokrasopimus solmittu markkamääräisenä

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.8.1997, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1417, on kesäkuulta 1997. Vuokraksi on sovittu 3 000 mk. Vuokraa tarkistetaan vuosittain.

Vuokran tarkistus vuonna 2008

Muunnetaan 3 000 markkaa euroiksi jakokertoimella 5,94573 = 504,56 euroa. Kesäkuun 2008 indeksipisteluku on 1736, uudeksi vuokraksi saadaan:

1736 / 1417 * 504,56 euroa = 618,15 euroa.


Päivitetty 15.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2008-09-15_kay_002.html

Jaa