Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2019, september

Stenkolsförbrukning 2009, september

2009
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor