Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2018, september

Stenkolsförbrukning 2018, mars

2018
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik