Publicerad: 10.2.2010

Kulturekonomin starkt koncentrerad till huvudstadsregionen

Enligt de uppgifter om nationalräkenskaper som Statistikcentralen producerar var förädlingsvärdet för kultur- och massmediebranscherna per invånare störst i huvudstadsregionen, drygt 2 500 euro. Näst störst var förädlingsvärdet på Åland (omkring 1 000 euro) och i Egentliga Finland (omkring 940 euro). Alla övriga landskap låg år 2007 under genomsnittet för hela landet, som var drygt 930 euro. Minst var förädlingsvärdet inom kultur per invånare i Kajanaland (drygt 300 euro).

Kulturekonomin koncentreras kraftigt till huvudstadsregionen, då många av företagen inom branschen, eller deras centralenheter, finns just där. Också i landskapen koncentreras kulturbranscherna till större städer. Skillnaderna per invånare mellan landskapen är relativt små bland dem som inte finns med i tätpositionen.

Kulturens förädlingsvärde år 2007 (euro/person)

Regionalräkenskaperna för kulturen har beställts av undervisningsministeriet. De regionala uppgifterna kompletterar den bild av kulturens samhällsekonomiska betydelse som satelliträkenskaperna för kulturen ger och förstärker faktabasen ifråga om strategierna för den regionala utvecklingen av kulturbranscherna. Beräkningen av satelliträkenskaperna inleddes år 2007. (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Kulttuurin_satelliittitilinpitox_Pilottiprojektin_loppuraportti.)

Vid sidan av förädlingsvärdet för kulturbranscherna omfattar regionalräkenskaperna landskapsvisa uppgifter om kulturproduktionen och sysselsatta för åren 2001-2007. Uppgifterna har specificerats efter näringsgrensgrupp och där ingår också idrottsbranscherna. Uppgifterna publiceras både som absoluta index och som index för hela landet.

Samtidigt publiceras som databastabeller uppgifter om produktion, förädlingsvärde, sysselsatta, arbetstimmar samt den offentliga och privata konsumtionen för åren 1995-2007.

Källa: Kulturstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne (09) 1734 2778, Aku Alanen (09) 1734 3320, Sari Karttunen (09) 1734 2988, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2007/01/klt_2007_01_2010-02-10_tie_001_sv.html

Dela