Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, september

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2018 (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1)
11/2018 11/2018 01-11/2018
Detaljhandel (47) Värde 106,6 3,0 2,8
Volym 106,5 1,2 1,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) Värde 101,9 3,9 3,5
Volym 98,6 1,0 0,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2018, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2018 (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/11/klv_2018_11_2018-12-21_tau_001_sv.html