Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2018, maj

Publicerad: 15.2.2017

Antalet konkurser minskade med 30,5 procent i januari 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes i januari 2017 totalt 137 konkurser, dvs. 60 konkurser (30,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 650, vilket är 386 personer (37,3 procent) färre än året innan.

I januari 2017 anhängiggjordes exceptionellt få konkurser. Skatteförvaltningen anhängiggjorde 16 konkurser i januari 2017, vilket är 58,2 procent färre än året innan. Övriga konkurssökande grupper (försäkringsanstalter, banker och övriga finansiella företag, övriga borgenärer samt gäldenärerna själva) anhängiggjorde totalt 121 konkurser, vilket är lika många som året innan. I december år 2016 anhängigjorde skatteförvalningen inte en enda konkurs.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 29, vilket är 19 konkurser (39,6 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2017/01/konk_2017_01_2017-02-15_tie_001_sv.html

Dela